Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu do knižnice

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu do obecnej knižnice.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 9. 7. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť