Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu a dezinfekcie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu a dezinfekcie pre OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 12. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť