Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 25. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť