Obsah

Späť

Dodávka prívesného vozíka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku prívesného vozíka pre potreby OÚ a DHZ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 17. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť