Obsah

Späť

Dodávka prívesného posypového vozíka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku prívesného posypového vozíka na výkon zimnej údržby.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 9. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť