Obsah

Späť

Dodávka pracovných zošitov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku pracovných zošitov pre ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť