Obsah

Späť

Dodávka osvedčovacej knihy

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku osvedčovacej knihy pre overenie podpisu.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 8. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť