Obsah

Späť

Dodávka odtokových vpustov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku odtokových vpustov pre účely opravy miestnej komunikácie.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť