Obsah

Späť

Dodávka odkladača k tabuli

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku odkladača k školskej keramickej tabuli.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 4. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť