Obsah

Späť

Dodávka odborných publikácií

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku odborných publikácií pre MŠ a OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 2. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť