Obsah

Späť

Dodávka odbornej publikácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku odbornej publikácie pre mzdovú účtovníčku.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť