Obsah

Späť

Dodávka ochranných pomôcok a dezinfekcie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku ochranných pomôcok a dezinfekcie do ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 27. 9. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť