Obsah

Späť

Dodávka občerstvenia na podujatie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku občerstvenia pre účastníkov podujatia Beh v srdci SNP.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 30. 8. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť