Obsah

Späť

Dodávka nádob na bioodpad

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku zberných nádob na bioodpad.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 9. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť