Obsah

Späť

Dodávka nábytku a režijného materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku interiérového nábytku a režijného materiálu.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 18. 8. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť