Obsah

Späť

Dodávka mobilov a príslušenstva

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku mobilných telefónov a príslušenstva pre OÚ, ZŠ a MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 7. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť