Obsah

Späť

Dodávka materálu na opravu schodiska DS

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku stavebného materiálu na opravu schodiska na Dome smútku.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 12. 11. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť