Obsah

Späť

Dodávka laminátora a režijného materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku A3 laminátora a režijného materiálu pre OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 16. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť