Obsah

Späť

Dodávka kobercov do Domu smútku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kusových kobercov do Domu smútku.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 27. 9. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť