Obsah

Späť

Dodávka knihy s prezentáciou ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku publikácie s prezentáciou ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 7. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť