Obsah

Späť

Dodávka kancelárskych potrieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kancelárskych potrieb pre OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 28. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť