Obsah

Späť

Dodávka IT vybavenia pre ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku IT vybavenia do počítačovej učebne ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 25. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť