Obsah

Späť

Dodávka IT vybavenia pre ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku IT vybavenia do počítačovej učebne a služobného notebooku pre riaditeľku ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 10. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť