Obsah

Späť

Dodávka didaktických pomôcok a hračiek

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku didaktických pomôcok a hračiek do MŠ.

dokument na stiahnutia

Vyvesené: 3. 12. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť