Obsah

Späť

Dodávka didaktických pomôcok

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku nástenných didaktických pomôcok do ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 18. 11. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť