Obsah

Späť

Dodávka dezinfekčných prostriedkov do ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku dezinfekčných a čistiacich prostriedkov do ŠJ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 27. 9. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť