Obsah

Späť

Dodávka čistiaceho materiálu a dezinfekcie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku čistiaceho materiálu a dezinfekcie pre ZŠ s MŠ a OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 5. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť