Obsah

Späť

Dodávka brikiet pre ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku brikiet do kotolne ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 10. 12. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť