Obsah

Späť

Dodávka a montáž stojana k tabuli

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku a montáž výškovo nastaviteľného stojana pre keramickú školskú tabuľu.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 9. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť