Obsah

Späť

Diagnostika a servis videoprojektora

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na diagnostiku a servis videoprojektora v učebni ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 9. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť