Obsah

Späť

Výsledok komunálnych volieb 2022

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie poskytla na zverejnenie informácie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022.

výsledky komunálnych volieb 2022

Vyvesené: 30. 10. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť