Obsah

Späť

Vymenovanie zapisovateľa MVK

Obecný úrad poskytol na zverejnenie menovací dekrét zapisovateľky MVK pre referendum, ktoré sa uskutoční 21.01.2023.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť