Obsah

Späť

Vymenovanie zapisovateľa MVK

Obecný úrad poskytol na zverejnenie menovací dekrét zapisovateľky MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť