Obsah

Späť

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Sklabini. Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované dokumenty je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do 12.08.2022.

pracovná ponuka na stiahnutie

Vyvesené: 12. 7. 2022

Dátum zvesenia: 13. 8. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť