Obsah

Späť

Rozpočet na rok 2022

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie rozpočtu obce na rok 2022, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 15.12.2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu.

Vyvesené: 5. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 1. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť