Obsah

Späť

Rozhodnutia pre poplatok za komunálny odpad

Obecný úrad oznamuje občanom, že nové rozhodnutia pre poplatok za komunálny odpad sú vygenerované a počas úradných hodín dostupné na obecnom úrade. Dokumenty je možné prevziať pri hotovostnej úhrade dane z nehnuteľnosti, distribúcia pre občanov platiacich bezhotovostným prevodom bude následne prebiehať v najbližších dňoch.

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 15. 7. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť