Obsah

Späť

Pracovná ponuka: učiteľka primárneho vzdelávania

Obec Sklabiňa príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľku primárneho vzdelávania (ZŠ) do ZŠ s MŠ Sklabiňa s nástupom ihneď. Kvalifikačné predpoklady a pracovná náplň sú uvedené v prílohe. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu posta@obecsklabina.sk (bližšie informácie na čísle 043/4262 186).

pracovná ponuka na stiahnutie

Vyvesené: 26. 10. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť