Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v sobášnej sieni obecného domu dňa 22.09.2022 (štvrtok) o 16:30 hod.

pozvánka s programom

Vyvesené: 18. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť