Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v kultúrnej sále obecného domu dňa 22.06.2022 (streda) o 16:30 hod.

pozvánka s programom

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť