Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Hlavná kontrolórka obce predložila na zverejnenie návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť