Obsah

Späť

Oznámenie o uložení písomnosti

Obecný úrad oznamuje Miroslavovi Majerčíkovi (ročník 1965), že na adresu obce bola na jeho meno doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Martin.

Menovaný si môže uvedenú zásielku vyzdvihnúť počas úradných hodín do 06.07.2022.

kompletné znenie oznámenia

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 7. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť