Obsah

Späť

Komunálne voľby: obvod a počet poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Sklabini podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 07/28/06/2022 zo dňa 22. júna 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Sklabini bude mať v nasledujúcom volebnom období celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť