Obsah

Späť

Informácie o spôsobe hlasovania

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť