Obsah

Späť

Informácie o Inflačnej pomoci

Obecný úrad na základe požiadavky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol na zverejnenie informačný leták o možnosti získať jednorazovú inflačnú dotáciu vo výške 100 € na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a podobne.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 7. 7. 2022

Dátum zvesenia: 1. 10. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť