Obsah

Späť

Informácie k Referendu 2023

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o rozhodnutí prezidentky SR č. 362/2022 Z. z., ktorým sa na základe petície občanov na 21.01.2023 vyhlasuje referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR, dôležité informácie pre voliča a podrobnosti o organizačno-technickom zabezpečení referenda.

https://www.minv.sk/?referendum

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 22. 1. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť