Obsah

Späť

Informácia o odpade z obce za rok 2021

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o množstve a štruktúre odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2021, ktorá bola vypracovaná na základe výkazu ŽP 6-01/2021.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 31. 5. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť