Obsah

Späť

Harmonogram vývozov odpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie harmonogram vývozov komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2022 v kompaktnej verzii vhodnej na tlač.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 3. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť