Obsah

Späť

Evidencia vývozov komunálneho odpadu

Obecný úrad v súlade s požiadavkou obecného zastupiteľstva sprístupnil online evidenciu vývozov komunálneho odpadu, ktorá bude pravidelne aktualizovaná na základe podkladov od spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

Vyvesené: 22. 12. 2017

Späť