Obsah

Späť

E-mail pre žiadosti o voľbu poštou

Zapisovateľka MVK oznamuje občanom, že volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania referenda sa bude zdržiavať mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou aj elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu posta@obecsklabina.sk.

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 22. 1. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť