Obsah

Späť

E-mail pre delegovanie členov MVK

Obecný úrad poskytol na zverejnenie e-mail pre delegovanie členov a náhradníkov do MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 3. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť